Selamat datang di website Bisnis tiket Syariah Rizky Mandiri

Ekonomi Islam adalah system ekonomi yang mengedepankan pada kebebasan, tetapi kebebasan tersebut diungkap lebih pada bentuk kerjasama dibandingkan dalam bentuk persaingan. Tentu saja kerja sama merupakan tema umum dari organisasi sosial Islam. Individu dan kesadaran sosial tidak lepas dari jalinan yang bekerja bagi terwujudnya kesejahteraan yang lain. (Ekonomi Mikro dalam perspektif islam, Muhammad, hal 376,BPFE-Yogyakarta,2005)

Nabi Muhammad SAW, menekankan kerjasama antar muslim sebagai fondasi dasari aktifitas masyarakat islam . Nabi saw. Bersabda yang arti nya : " kamu dapat mempercayai pada perilaku mereka yang saling mencintai, kemurahan hati dan perasaan belas kasih terhadap sesama . ibarat nya jika bagian tubuh sakit maka bagian yang lain juga merasakan sakit. " (HR.Bukhari dan Muslim) Kadang kala , kerja sama dapat di lakukan dengan cara redistribusi atas pendapatan atau kekayaan . Nabi saw . mendorong tindakan redistribusi dengan sebutan al-ash'ariyin . sehubungan dengan ini, Nabi saw. Bersabda yang artinya "ketika al-ash'ariyin mengalami kekurangan makanan dalam peperangan, mereka mengumpulkan semua yang mereka punyai di suatu tempat dan membagi rata antar mereka sendiri. Mereka adalah golongan ku dan saya adalah golongan mereka." (HR.Bukhari dan Muslim)

Tutorial Booking & Issued Tiket di Sistem Rizky Mandiri TravelMekanisme ekonomi adalah mekanisme melalui aktiviti ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta (tanmiyatul mal) dalam akad-akad muamalah dan sebab-sebab kepemilikan (asbab at-tamalluk). Berbagai cara dalam mekanisme ekonomi ini, antara lain :

 • Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu (misalnya, bekerja di sektor pertanian, industri, dan perdagangan
 • Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan harta (tanmiyah mal) melalui kegiatan investasi (misalnya, dengan syirkah inan, mudharabah, dan sebagainya).
 • Larangan menimbun harta benda (wang, emas, dan perak) walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi pada ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat peredaran kerana tidak terjadi perputaran harta.
 • Mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di satu daerah tertentu saja misalnya dengan memeratakan peredaran modal dan mendorong tersebarnya pusat-pusat pertumbuhan.
 • Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat menjamin pasaran.
 • Larangan judi, riba, rasuah, pemberian barang danhadiah kepada penguasa. Semua ini akan mengumpulkan kekayaan pada pihak yang kuat semata (seperti penguasa atau koperat).
 • Memberikan kepada rakyat hak pemanfaatan barang-barang milik umum (al- milkiyah al-amah) yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang galian, minyak, elektrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan dalam usaha syariah di Rizky mandiri Travel :

  1. Terjadi Akad Jual beli barang atau jasa
  2. System bagi hasil antara yang bekerjasama
  3. Tunaikan zakat usaha

Selanjutnya